top of page

Komisje wyborcze w USA (Case Study)

Polacy głosujący w USA zajęli w wyborach prezydenckich 2020 trzecie miejsce w rankingu najbardziej aktywnych grup polonijnych.


Analogicznie jak w Case Study dla UK oraz Niemiec oszacowaliśmy niezbędną liczbę komisji dla USA. Opis sposobu szacowania znajduje się w części dla UK, a tu poniżej w esencjonalny sposób prezentujemy liczby dotyczące głosowania w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Gdzie głosowali Polacy w USA w roku 2019?


Poniższa tabele przedstawia wszystkie miejscowości w Stanach Zjednoczonych (w nawiasach skrót stanu) wraz z liczbą komisji oraz liczbą osób uprawnionych do głosowania.

Powyższa tabela prezentuje sytuację dla 32.642 Polaków, którzy zgłosili zamiar głosowania w roku 2019. Kolorem oznaczono liczby, które sygnalizują problem z policzeniem głosów w 24 godziny, gdyby odbywało się to według zasad obowiązujących w wyborach 2023.


Jak zmienia się sytuacja, jeśli w roku 2023 udział w wyborach zadeklaruje liczba Polaków zbliżona do tej z roku 2020?


W roku 2020 uprawnionych do głosowania w USA było 46.197 Polaków, co stanowi 141,53% liczby z 2019.


Poniższa tabela przedstawia rozkład z 2019 przy liczbie uprawnionych większej o 41,53 % oraz niezbędną liczbę komisji w trzech wariantach pojemności: 2000, 1800, 1600.


Aby oszacowanie zbliżyć do realnej sytuacji uwzględnimy jeszcze średnią frekwencję z lat 2019-2020, która w USA wyniosła 84,52 %.


Wnioski:

  • Aby policzyć głosy wszystkich Polaków głosujących w Stanach Zjednoczonych, w zbliżających się wyborach parlamentarnych 2023, polskie służby konsularne powinny utworzyć 1-2 dodatkowe komisje w Nowym Jorku lub okolicy ponad te komisje, które były czynne w roku 2019. Głosujący w Passaic mają na Manhattan ok. 20 kilometrów.


Autor:

Marcin Wiktorzak, CH

Koordynator działań w ramach Obywatelskiej Kontroli Wyborów za granicąAktuelle Beiträge

Alle ansehen

コメント


bottom of page