top of page

Komisje wyborcze w Niemczech (Case Study)

Polacy głosujący w Niemczech zajęli w wyborach prezydenckich 2020 drugie miejsce w rankingu najbardziej aktywnych grup polonijnych.


Analogicznie jak w Case Study dla UK oraz USA oszacowaliśmy niezbędną liczbę obwodowych komisji wyborczych dla Niemiec. Opis sposobu szacowania znajduje się w części dla UK, a tu poniżej w esencjonalny sposób prezentujemy liczby dotyczące głosowania w Niemczech.

Gdzie głosowali Polacy w Niemczech w roku 2019?


Poniższa tabele przedstawia miejscowości w Niemczech wraz z liczbą komisji oraz liczbą osób uprawnionych do głosowania.

Powyższa tabela prezentuje sytuację dla 51.475 Polaków, którzy zgłosili zamiar głosowania w roku 2019. Kolorem oznaczono liczby, które sygnalizują problem z policzeniem głosów w 24 godziny, gdyby odbywało się to według zasad obowiązujących w wyborach 2023.


Jak zmienia się sytuacja, jeśli w roku 2023 udział w wyborach zadeklaruje liczba Polaków zbliżona do tej z roku 2020?


W roku 2020 uprawnionych do głosowania w Niemczech było 84.215 Polaków, co stanowi 163,60% liczby z 2019.


Poniższa tabela przedstawia rozkład z 2019 przy liczbie uprawnionych większej o 63.30% oraz liczbę komisji w trzech wariantach pojemności: 2000, 1800, 1600.


Aby oszacowanie zbliżyć do realnej sytuacji uwzględnimy jeszcze średnią frekwencję z lat 2019-2020, która w Niemczech wyniosła 86,65%.


Wnioski:

  • Aby policzyć głosy wszystkich Polaków głosujących tylko w Niemczech, w zbliżających się wyborach parlamentarnych 2023, polskie służby konsularne powinny utworzyć 29 (wartość uśredniona) dodatkowych komisji w kilkunastu miejscowościach ponad te, które były czynne w roku 2019.

  • Największym wyzwaniem jest obsłużenie głosowania w Berlinie, gdzie potrzebnych jest do 6 dodatkowych obwodowych komisji wyborczych.


Autor:

Marcin Wiktorzak, CH

Koordynator działań w ramach Obywatelskiej Kontroli Wyborów za granicąAktuelle Beiträge

Alle ansehen

Comments


bottom of page