top of page

Głosowanie Polonii w latach 2005-2020

Zachęcamy do zapoznania się z postem dotyczącym 12-krotnego wzrostu liczby głosujących za granicą od roku 2005, który bazuje na danych z KBW (PKW) opracowanych poniżej.

Dane statystyczne z poprzednich lat

Poniżej publikujemy zestawienia dla państw na całym świecie, w których w wyborach wzięło udział więcej niż 1000 osób (źródło danych: Krajowe Biuro Wyborcze). ​Takich krajów w wyborach prezydenckich 2020 było aż dwadzieścia pięć:

Wielka Brytania i Irlandia Północna, Niemcy, Stany Zjednoczone, Irlandia, Holandia, Norwegia, Francja, Belgia, Kanada, Szwecja, Austria, Szwajcaria, Hiszpania, Dania, Włochy, Chorwacja, Islandia, Australia, Czechy, Grecja, Luksemburg, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Portugalia, Finlandia, Węgry.​

Poniższy ranking wyznacza liczba uprawnionych do głosowania.

Dodatkowe wyjaśnienie do wiersza "Liczba komisji" w wyborach "Prezydent 2020": liczba przed nawiasem oznacza komisje otwarte dla głosujących, liczba w nawiasie wszystkie komisje razem, w tym te działające w rygorach COVID-19, do których wyborcy dostarczali pakiety wyborcze, ale nie mieli możliwości głosowania na miejscu.​

Dane zebrał i opracował:

Marcin Wiktorzak, CH

Koordynator działań w ramach Obywatelskiej Kontroli Wyborów za granicą

1 miejsce

Wielka Brytania i Irlandia Północna
2023.08.29_wyboryzagranica_pl_011_UK.jpg

2 miejsce

Niemcy
2023.08.29_wyboryzagranica_pl_011_DE.jpg

3 miejsce

Stany Zjednoczone Ameryki
2023.08.29_wyboryzagranica_pl_011_US.jpg

4 miejsce

Irlandia
2023.08.30_wyboryzagranica_pl_011_IR.jpg

5 miejsce

Holandia
2023.09.03_wyboryzagranica_pl_011_NL.jpg

6 miejsce

Norwegia
2023.08.30_wyboryzagranica_pl_011_NO.jpg

7 miejsce

Francja
2023.08.29_wyboryzagranica_pl_011_FR.jpg

8 miejsce

Belgia
2023.09.03_wyboryzagranica_pl_011_BE.jpg

9 miejsce

Kanada
2023.09.03_wyboryzagranica_pl_011_CA.jpg

10 miejsce

Szwecja
2023.09.03_wyboryzagranica_pl_011_SE.jpg

11 miejsce

Austria
2023.09.05_wyboryzagranica_pl_011_AT.jpg

12 miejsce

Szwajcaria
2023.08.29_wyboryzagranica_pl_011_CH.jpg

13 miejsce

Hiszpania
2023.09.03_wyboryzagranica_pl_011_ES.jpg

14 miejsce

Dania
2023.09.03_wyboryzagranica_pl_011_DK.jpg

15 miejsce

Włochy
2023.09.03_wyboryzagranica_pl_011_IT.jpg

16 miejsce

Chorwacja
2023.09.05_wyboryzagranica_pl_011_HR.jpg

17 miejsce

Islandia
2023.09.05_wyboryzagranica_pl_011_IS.jpg

18 miejsce

Australia
2023.09.03_wyboryzagranica_pl_011_AU.jpg

19 miejsce

Czechy
2023.09.05_wyboryzagranica_pl_011_CZ.jpg

20 miejsce

Grecja
2023.09.05_wyboryzagranica_pl_011_GR.jpg

21 miejsce

Luksemburg
2023.09.07_wyboryzagranica_pl_011_LU.jpg

22 miejsce

Zjednoczone Emiraty Arabskie
2023.09.07_wyboryzagranica_pl_011_AE.jpg

23 miejsce

Portugalia
2023.09.07_wyboryzagranica_pl_011_PT.jpg

24 miejsce

Finlandia
2023.09.07_wyboryzagranica_pl_011_FI.jpg

25 miejsce

Węgry
2023.09.07_wyboryzagranica_pl_011_HU.jpg
bottom of page