top of page

Głosując, dbamy o demokrację


kobieta na tle innych ludzi

Demokracja nie jest dana na zawsze. Trzeba się o nią troszczyć, dbać, a niekiedy nawet walczyć. Świadomość upadającej demokracji, standardów, jakie ją określają, wynika bezpośrednio z wiedzy o państwie, zaangażowania w życie obywatelskie, stałej motywacji do tego, by trzymać rękę na pulsie życia społeczno-politycznego. Nasze machnięcie ręką na politykę i polityków kończy się zawsze tym samym, ich zuchwałością i osłabianiem demokracji, a co za tym idzie podążaniem w kierunku autorytaryzmu.


Prawo do głosowania jest jedną z naszych najważniejszych wolności obywatelskich i niestety nie zawsze tą, do której każdy z nas jest przywiązany. Udział w wyborach gwarantuje, że ​​mamy głos. Zapewnia, że ​jesteśmy słyszani przez naszych reprezentantów i partie polityczne, które wspieramy. Warto walczyć o ugruntowanie idei demokracji, szczególnie tak młodej jak nasza, polska. Postawa obywatelska wyraża się najpełniej poprzez głosowanie w wyborach, bo to one są usytuowane w samym centrum demokracji.


Każdy głos ma znaczenie wbrew temu co myślą osoby, które nie głosują. Każdy głos zmienia społeczność, w której przychodzi nam żyć, wpływa na kształtowanie lokalnych wspólnot i całej Polski. Poprzez własny przykład, każda osoba zaangażowana i świadoma wagi dobrych postaw obywatelskich, ma szansę i potencjał, by pociągnąć za sobą kolejne osoby, choćby w najbliższym otoczeniu. Nawet te, które wciąż wyrażają wątpliwości, czy warto iść na wybory i kwestionują sprawczość swojego głosu.


Niektórzy postrzegają wybory jako nieco irytującą konieczność, a co za tym idzie nie mają przeświadczenia, że warto głosować, by przez swoich reprezentantów we władzy wykonawczej, czy ustawodawczej mieć konkretny wpływ na kształtowanie coraz dojrzalszej demokracji.


Dla wielu z nas nie ulega wątpliwości, że warto brać udział w wyborach, jednak jest jeszcze znaczna liczba osób, które bagatelizują znaczenie uczestnictwa w tym niezwykle istotnym procesie demokratycznym. To często powtarzana prawda, że jeśli nie zainteresujesz się polityką, nie zdecydujesz się wziąć udziału w wyborach, to polityka na pewno zainteresuje się Tobą. Polityka jest praktycznie w każdej dziedzinie naszego życia, w usługach publicznych, edukacji, bezpieczeństwie i obronności, kulturze, a nawet w sporcie. Nie ma miejsca w naszym życiu, którego nie kształtują polityka i politycy.


Średnia frekwencja podczas wyborów w Polsce wynosi w ostatniej dekadzie ok. 50%. Wziąwszy pod uwagę, że 24 miliony osób są uprawnione do głosowania, oznacza to, że ponad 10 milionów Polaków wypisuje się z demokracji i nie korzysta ze swojego prawa wyborczego, a poprzez zaniechanie przyczynia się do utrwalania złych zjawisk społecznych, które wcześniej lub później zaczynają ich dotykać.

Można odnieść wrażenie, że mimo wyraźnych symptomów rosnącego zainteresowania wyborami w roku 2023, nadal za dużo ludzi nie rozumie powagi sytuacji i realnego ryzyka utraty wolnych i demokratycznych wyborów.


Zbyt wiele osób wybiera brak udziału w demokracji, jednocześnie będąc pierwszymi, którzy są gotowi, by narzekać. Głosując i namawiając do tego swoje otoczenie, uświadamiając ważność tego procesu, mamy realny wpływ na Polskę.

Warto przywołać choćby rozdział kościoła od państwa, liberalizację prawa aborcyjnego, rozsądne podatki, profesjonalną armię i policję, bardziej skuteczną ochronę zdrowia, lepszą edukację, przywrócenie sprawczości samorządu i zdecentralizowanie państwa.


Polityka jest o Tobie i o mnie, wybory są o nas.


Głosując decydujesz w jaki sposób kształtować otaczającą Cię rzeczywistość. Określasz to, kim jesteś jako człowiek, a także to, do czego aspiruje społeczność, którą współtworzysz.


Głosując masz wpływ!

Narzekanie nie jest żadnym rozwiązaniem.

Wybierzmy godnych reprezentantów naszych spraw.


Autor: Bartosz Romanek, UK

Aktuelle Beiträge

Alle ansehen

Comments


bottom of page